13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

sıra cetveli için gönderme müzekkeresi

İLGİ : Esas sayılı dosyanıza.
Yukarıda belirtilen …….. Esas nolu dosyamızdan plakalı aracın tarihinde yapılan ihale neticesinde .-TL ‘ye ‘a ihale edilmiş ekte gönderilen karar zaptında ayrıntıları görüleceği üzere düşülmesi gerekli giderler düşüldükten sonra vakiye satış bedeli olan .-TL Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2005 / 13280 Esas,2005 / 17571 Karar nolu ve 20/09/2005 tarihli kararları gereği sıra cetvelini düzenleme yetkisi ilk haczi koyan icra dairesine olduğu belirtildiğinden sıra cetveli yapılmak üzere tarafınıza gönderilmesine karar verilmiştir.
Gereği arz olunur.

Ek : Satışı yapılan mahçuzun takyidat listesi