24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Satış Avansı İsteme Muhtırası

T.C.

… İCRA MÜDÜRÜLÜ

Dosya No :

                                             MUHTIRADIR

 UYAP üzerinden gönderdiğiniz talebinizde borçluya ait taşınmazın/taşınmazların satışını talep etmiş ve satış giderleri tarifesi uyarınca   ,00 TL avansı dosyamıza yatırmış iseniz de yatırılan avansın yetersiz kaldığı anlaşılmıştır.

 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının 106/3. maddesi gereğince satış isteyen masrafların tamamını yatırması gerektiğinden ve yine   2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının 106/6.  maddesi gereğince kıymet takdiri ve gazete ilanı da gözetilerek kullanılacak masraf miktarı eksik kalan miktar daha sonra tamamlattırılmak üzere şimdilik …-TL daha avans yatırmanız gerekmektedir.

 Belirtilen eksik kalan avans tutarını 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının 106/3. maddesi gereğince  15 gün içinde dosyamıza yatırmanız, aksi takdirde satış talebinden vazgeçmiş sayılacaksınız.

İş bu muhtıraya karşı şikayetiniz var ise  2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının 16. maddesi uyarınca icra hukuk mahkemesine şikayete edebileceğiniz,

İhtar olunur.

                                                                                                                                                                          İcra Müdürü