24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

icra takibinin kesinleşmesinden sonra MİRASÇILARA MUHTIRA

Yukarıda yazılı dosya alacaklısına borçlu olup, hakkında başlatılan icra takibinin kesinleşmesinden sonra       Tarihinde ölmüş olduğu anlaşılan dosya borçlusu Muris mirasçıları olarak, ölüm tarihinden itibaren MK.’nun 606. Maddesi gereği 3 ay içerisinde mirası reddedip/etmediğiniz, reddetmiş iseniz 7 gün içinde mahkemeden alınmış red kararı ile birlikte icra dosyasına bildirmeniz, mirası reddememişseniz 7 günlük süre içerisinde bildirilen borç miktarını faiz ve masrafları ile birlikte müdürlğümüz dosyasına yatırmanız, yatırmadığınız taktirde icra marifetiyle tahsili yoluna gidileceğinin bilinmesi ihtaren tebliğ olunur.