24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

YETKİYE VE BORCA İTİRAZ, İCRA DAİRESİNE DİLEKÇE

T.C.
…………………………….
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
DOSYA NO :
ALACAKLI :
VEKİLİ :
BORÇLU :
VEKİLİ :
ÖRNEK NO :
TEBLİĞ TARİHİ :
KONU : Yetkiye ve Borca itiraz.
AÇIKLAMALAR : Yukarıda belirtilen esas numarası ile hakkımda icra takibi başlatılmıştır.
Öncelikle yetkiye itiraz ediyorum. Yetkili icra Dairesi ikametgahımın bulunduğu ……………… icra daireleridir.
Benim borcum yoktur. Borca itiraz ediyorum.
HUKUKİ DELİL : İİK. 66. Maddesi ve 2004 sayılı İİK. Ve ilgili mevzuat.
TALEP : YETKİYE VE BORCA İTİRAZ EDİYORUM. Hakkımdaki İcra Takibinin durdurulması arz ve talep olunur.
ADI SOYADI
ADRES :
TELEFON NO :