20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK. 54/a maddesi uyarınca mümessil tayini

T.C.
…………….
. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

KONU :Borçlunun askerde olması

AÇIKLAMALAR :
Yukarıda belirtilen esas numarası ile borçlu hakkında icra takibi başlatılmış takip kesinleşmiştir.
Borçlunun askerde olduğu anlaşılmıştır.
İİK. 54/a maddesi uyarınca mümessil tayini için borçluya muhtıra tebliği zorunlu olduğundan İİK. 54/a maddesi uyarınca borçluya mümessil tayin etmesi için muhtıra çıkarılması gerekmektedir.

H. NEDENLER : İİK. 54/a maddesi
TALEP : İİK. 54/a maddesi uyarınca borçluya mümessil tayin etmesi için muhtıra gönderilmesi arz ve talep olunur.

ALACAKLI/VEKİLİ