20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

YETKİSİZLİKLE DOSYA GÖNDERME KARARI(KAMBİYO SENEDİ SİGORTALI)

Alacaklı vekilinin talebi dosyamıza gelmekle okundu.

Alacaklı vekilinin mahkemesinin esas sayılı kararları gereği dosyanın ve takibe konu kambiyo senedinin yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesini talep ettiği anlaşıldı.

İcra ve İflas Kanunun 58. Ve 59. Maddesi ve Adalet Bakanlığı’nın 10/07/2017 ve 82084579/5740/23234 sayılı ve kıymetli evrak gönderimi konulu yazıları gereği aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonuvuna varıldı;

Karar :
1-Dosyanın yetkisizlik nedeni ile yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesine,
2- Takibe konu kambiyo senedinin sigortalı gönderim masrafının PTT Şube Müdürlüğünden tespitine,
3- PTT Şube Müdürlüğünden tespit edilecek masrafın ödenmesi halinde Takibe konu kambiyo senedinin yetkili icra müdürlüğüne sigortalı olarak gönderilmesine,
4- Yetkili icra müdürlüğüne bilgi verilerek Dosyanın yetkisizlikle kapatılmasına, İş bu kararı İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne şikayet edebileceğinin ihtarı ile karar verildi.