13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İMZAYA İTİRAZ TAKİBİN DURUP DURMADIĞININ MAHKEMEDEN SORULMASI

İMZAYA İTİRAZ TAKİBİN DURUP DURMADIĞININ MAHKEMEDEN SORULMASI

İLGİ : Esas sayılı dosyanıza.

İlgide kayıtlı dosyanızda borçlunun(ların) imzayaya itiraz davası açıtığı açılan dava neticesinde asıl alacak toplamının %20 tutarındaki teminatın yatırılması halinde takibin dava sonuna kadar tedbiren geçici olarak durdurulmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Söz konusu teminatın yatırılarak takibin geçicici olarak durudurulup durdurulmadığı yönünde tarafımıza bilgi verimesi husususu bilgilerinize arz olunur.