20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 110. Maddesi Gereği Satış Avansı İsteme Ve Muhtıra Kararı

2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 110. Maddesi Gereği Satış Avansı İsteme Ve Muhtıra Kararı

Alacaklı vekilinin satış talepleri dosyamıza gelmekle okundu;

Talep ve dosya incelendi;

Alacaklı vekilinin … Adet taşınmazın satışını talep ettiği, UYAP üzerinden …-TL satış avansı yatırdığı anlaşıldı.

2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 110/6  “…satış talebiyle birlikte peşin olarak yatırılan miktarın satış işlemleri sırasında yetersiz kaldığı anlaşılırsa icra müdürü tarafından satış isteyene on beş günlük süre verilir ve bu sürede eksik miktar tamamlanmazsa satış talebi vaki olmamış sayılır.” hükmü gereğince ;

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar :

  1. 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 110/6 gereğince satış isteyen eksik masrafların tamamlaması için şimdilik …-TL avans yatırılmasının muhtıra ile istenmesine,
  2. Avansın 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 110/6 gereği iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde yatırılmaması halinde satış talebinin kaldırılmasınatebliğ giderinin dosyadan karşılanmasına,
  3. 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hâkimliğine şikâyet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.

                                                                              İcra Müdürü