24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

3. ŞAHIS İİK 106. VE 110. MADDE GEREĞİ HACİZ KALDIRMA RED KARARI

3. Şahsın Müdürlüğümüze vermiş olduğu      dosya ……………   Esas sayılı ve …………… havale tarihli dilekçeleri dosyamıza gelmekle okundu.
Talep ve dosya incelendi.
3. Kişinin İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği   konulan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği anlaşıldı.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2014/20938  Esas sayılı kararlarında İİK.’nun 106. Ve 110. Maddeleri gereği 3. Şahsın haciz kaldırma taleplerinin  taraf sıfatı bulunmadığından reddi gerektiği yönünde karar verdiğinden,
Müdürlüğümüzce daha önce hacizli taşınmazı hacizli olarak devralan 3. Şahsın İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği vermiş olduğu haciz kaldırma talebi dorultusunda haciz kaldırma kararının ……….. İcra Hukuk Hakimliği’nin 2015/105 Esas nolu kararları ile 3. Şahsın dosyada taraf olmadığı gerekçesi ile iptal edildiğinden aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak ;

Karar    :

  1.  Talebin reddine;
  2. İİK.’nun  16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.