20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Borçlu Hakkında takip kesinleşmiştir.Borçlunun aşağıda belirttiğim ve gösterilecek adreslerde menkul mallarının haczini İİK.’nun 78. maddesi gereği talep ederim