18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

6352 Sayılı yasa ile değişik İİK 88/6 ve geçici 11. maddesi gereği karar

Yediemin / vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.

Dilekçe ve dosya incelendi ;

 Yediemin / vekilinin Muhafaza için gerekli olan masraflar dosyaya depo edilmediği takdirde 6352 Sayılı  yasa ile değişik İİK 88/6 ve geçici 11. maddesi ve Adalet Bakanlığı Hukuk işleri genel Müdürlüğünün 21.12.2012 tarih ve 29577 sayılı genelgesi gereğince tasfiye işlemlerine başlanılmasını talep ettiği anlaşıldı.

Muhafaza altına alınan mallar üzerindeki hacizlerin İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği hacizlerin düştüğü anlaşılmakla,

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar     :

1-Borçluya 6352 Sayılı  yasa ile değişik İİK 88/6 ve geçici 11. maddesi ve Adalet Bakanlığı Hukuk işleri genel Müdürlüğünün 21.12.2012 tarih ve 29577 sayılı genelgesi gereğince muhtıra gönderilmesine,

2-Alacaklıya 6352 Sayılı  yasa ile değişik İİK 88/6 ve geçici 11. maddesi ve Adalet Bakanlığı Hukuk işleri genel Müdürlüğünün 21.12.2012 tarih ve 29577 sayılı genelgesi gereğince muhtıra gönderilmesine,

3-Alacaklı ve borçlu tarafından muhtıralara cevap verilmemesi halinde 6352 Sayılı  yasa ile değişik İİK 88/6 ve geçici 11. maddesi ve Adalet Bakanlığı Hukuk işleri genel Müdürlüğünün 21.12.2012 tarih ve 29577 sayılı genelgesi gereğince İcra Hukuk Mahkemesine müzekkere yazılmasına,

4-1. Ve 2. Sıradaki kararın derhal yerine getirilmesine, 3. Sıradaki kararınYediemin / vekilinin tarafın takip ve talebine bırakılmasına,

İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile  karar verildi.