25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ALACAKLI TARAFIN HESAP NO BİLDİRMESİ HAKKINDA İİK.’nun 9/2. maddesi

Alacaklı vekilinin takip talebinde banka hesap numarasını belirtmediği anlaşıldı.
İİK.’nun 9/2. maddesi gereği Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :
 (*)Alacaklı tarafça hesap numarası bildirildiğinde ödeme yapılmasına,

İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile  karar verildi.