13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

AYNI TALEP HAKKINDA TEKRAR KARAR VERİLEMEZ HMK.’nun 114. Maddesi

Alacaklı/ Vekilinin Esas sayılı  Talepleri dosyamıza geldi.
Alacaklı Vekilinin ” ” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
Alacaklı tarafın aynı talebi ile ilgili olarak     tarihinde karar verildiği anlaşılmakla HMK.’nun  114. Maddesi gereği  verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :
Alacaklı tarafın talebinin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın  İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.