24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ARAÇ SATIŞ KARARI( FİİLİ HACİZ YAPILMIŞ AVANS ALINMASI TALEP EDİLMİŞ)

Alacaklı vekilinin talepte belirttiği aracın satışını ve satış avansının alınmasını talep ettiği anlaşıldı. Satışı talep edilen aracın fiili haczinin yapıldığı anlaşılmakla aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Satış talebinin İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği süresinde istendiği anlaşılmakla, 1.000,00.-TL satış avansı yatırılması halinde satış talebinin kabulüne,
2- Satış avansının yatırılması ve bilgi verilmesi halinde satış işlemlerine satışa engel bir hal olmaması ve eksik avans olması halinde tamamlanması kaydı ile satış günü ve yerinin tayinine,
3-1. Ve 2. Sırada yer alan kararların gereğinin alacaklı tarafça takibi ve talebi halinde değerlendirilmesine,
4-İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masraflarının ödenmesi halinde avans isteme muhtırasının tebliğe çıkarılmasına,

İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.