20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

BAM KARARI TEMYİZ YOLU AÇIK VERİLDİ İSE(İİK.’36. MADDE) BORÇLU YENİDEN MEHİL ALABİLECEĞİNDEN BAM KARARININ TEBLİĞ EDİLİP EDİLMEDİĞİ KONTROL EDİLMELİ

Tebliğ ile birlikte İİK.'nun 36. Maddesi gereği borçlu tarafın istinaf kararına karşı temyiz yolunda tehir-i icra hakkını kullanabileceğinden, ilgili mahkeme kararında da kararın tebliğine karar verildiğinden mahkeme kararının bu hükmünün uygulanıp uygulanmadığı belirlenemediğinden,

Alacaklı vekilinin ” İcra takibine konu olan 2. Asliye Ticaret Mahkemesi …../… Esas …../….. Karar sayılı ilamın ….. BAM …..Hukuk Dairesinin …………/……… esas …/…… karar sayılı ilamı ile kaldırılmış ve yeniden tesis edilen hükümde müdürlüğünüzün dosyasına tehiri icra kararı verilmesi için İİK. 36/5 maddesi gereğince yatırılan TL teminatın dosyanın vekillerinden Avukat ‘un İş bankası …… şubesi TR ………… Iban No’lu hesabına gönderilmesini talep ederim ” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
………… Bölge Adliye Mahkemesi . Hukuk Dairesinin …./…. E. Sayılı kararlarının hüküm kısmının C Sırasında ” Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 359/3.maddesi gereğince; kararın tebliği işlemlerinin dairemiz tarafından yapılmasına, ,” karar verildiği, kararın tebliğ edildiğine ilişkin her hangi bir bilgi veya belgenin dosyamızda mevcut olmadığı,
Kararın temyize kabil olmak üzere karar verildiği,
Tebliğ ile birlikte İİK.’nun 36. Maddesi gereği borçlu tarafın istinaf kararına karşı temyiz yolunda tehir-i icra hakkını kullanabileceğinden, ilgili mahkeme kararında da kararın tebliğine karar verildiğinden mahkeme kararının bu hükmünün uygulanıp uygulanmadığı belirlenemediğinden,
Yukarıda belirtilen hususlar ve dosya kapsamına göre aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-……. Bölge Adliye Mahkemesi . Hukuk Dairesinin 2019/288 E. Sayılı kararlarının taraflara tebliğ edildiğine ve kesinleştiğine dosyamıza bilgi gelmesi halinde talebin değerlendirilmesine,
2- Eksik hususların ikmalinin talepte bulunan tarafın takip ve talebine bırakılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.