13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

BANKADAN HACZEDİLEN PARANIN İSTENMESİ MÜZEKKERESİ

Müdürlüğümüze ait iş bu icra takip dosyasında yukarıda açık kimlik bilgisi bulunan borçluların hesaplarına ilgi sayılı yazımıza istinaden haciz / bloke konulduğu bildirildiğinden, HACİZ SIRALAMASINDA MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN İŞ BU DOSYASI 1. SIRADA İSE, haciz / bloke konulan paradan borç miktarı olan borcMiktari ……TL sının Müdürlüğümüzün aşağıda yazılı bulunan hesap numarasına dosyamız numarası yazılarak gönderilmesi,

Ayrıca Müdürlüğümüzün iş bu dosyasından başka haciz konulan para üzerinde başka kurumlarca haciz konulmuş ise haciz / bloke koyan kurumun adı, dosya numarası, haciz miktarları ve tarihlerinin bildirilmesi rica olunur.