28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Borcun Ödenmesi Nedeni İle Elektronik Satış Düşürme Kararı

Borcun Ödenmesi Nedeni İle Elektronik Satış Düşürme Kararı

   Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.

Dilekçe ve dosya incelendi;

Alacaklı vekilinin “Dosyanın Haricen Tahsil nedeniyle (Dosya Alacaklı Banka Tarafından Haricen Tahsil Edilmiştir.) kapatılmasını talep ederim.  ” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.

 2004 Sayılı İcra Ve İflas Yasasının     115/6. Ve 7.  Maddesi “Satış talebi teklif verme başladıktan sonra geri alınamaz. Teklif verme süresinin bitimine kadar borcun tamamen ödenmesi hâlinde satış durdurulur.

İcra müdürü, asgari ihale bedelinin teklif edilmediği, en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmadığı veya teklif verme süresinin bitiminden önce borcun ödendiği hâllerde, ihalenin yapılamadığını veya iptal edildiğini tutanakla tespit eder. Asgari ihale bedelinin teklif edilmediği veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmadığı hâllerde ikinci artırma, birinci artırmadaki şartlar çerçevesinde daha önce ilan edilen tarihte başlar ” şeklinde düzenlendiğinden,

Yukarıda anılan yasa hükmü gereği;

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar  :

  1. Satışın düşürülmesine,
  2. Dosyanın haricen tahsil ile kapatılmasına hacizlerin kaldırılmasına,

2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hâkimliğine şikâyet edilebileceğinin ihtarı ile  karar verildi.