20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Denetleyici ve Düzenleyici Kurumlar


 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
 Sermaye Piyasası Kurulu
 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
 Kamu İhale Kurumu
 Rekabet Kurumu
 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
 Kamu Gözetimi, Muhasebeve Denetim Standartları Kurumu
 Kişisel Verileri Koruma Kurumu