13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler

Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler
 Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
 Üniversiteler (114 Adet)
 ÖSYM
 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 Savunma Sanayi Müsteşarlığı
 Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu
 Atatürk Araştırma Merkezi
 Türk Dil Kurumu
 Türk Tarih Kurumu
 TODAİE
 TÜBİTAK
 Türkiye Bilimler Akademisi
 Türkiye Adalet Akademisi
 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
 Karayolları Genel Müdürlüğü
 Spor Genel Müdürlüğü
 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
 Orman Genel Müdürlüğü
 Vakıflar Genel Müdürlüğü
 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
 Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü
 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
 Türk Akreditasyon Kurumu
 Türk Standartları Enstitüsü
 Türk Patent Ve Marka Kurumu
 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
 KOSGEB
 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
 GAP Bölge Kalkınma İdaresi
 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 Kamu Denetçiliği Kurumu
 Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu
 Mesleki Yeterlilik Kurumu
 Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
 Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
 Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
 Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
 Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 Türkiye Su Enstitüsü
 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
 Helal Akreditasyon Kurumu