20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar


 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
 Kalkınma Ajansları
 Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı
 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı
 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
 Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı
 Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri
 Kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları
 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
 Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı