21 Şubat 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HARİCEN TAHSİL KARARI %2,27 492 Sayılı Harçlar Kanunun 23. maddesi

Alacaklı Vekilinin  dilekçeleri dosyamıza geldi,okundu.
Talep ve dosya incelendi.
Talep ve dosya incelendi.
Alacaklı vekilinin dilekçelerinden alacağın tamamını borçludan  haricen tahsil edildiği ve  borçlu hakkında yapmış oldukları icra takibinki alacaktan  vazgeçerek Dosyanın işlemden kaldırılmasını talep ettiği anlaşıldı.
Dosyada haciz olmadığı anlaşılmakla 492 Sayılı Harçlar Kanunun 23. maddesi gereği vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınacağından vazgeçilen tutara %2,27 oranın uygulanması ve 492  Harçlar Kanunun 29. maddesi gereği peşin alınan harcın mahsubu ile kalan harcın yatırılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak;
Karar    :
1- Vazgeçilen takip çıkışı tutarına  %(2,27)  oranın uygulanması ile hesaplanan Vazgeçme(Tahsil) harcından, vazgeçilen miktar üzerinden Peşin alınan harcın mahsubu ile Bakiye .     Vazgeçme(Tahsil) harcının vazgeçen taraftan alınmasına,
2-Tahsil harcının yatırılması halinde Takibe konu Senet/çek  mevcut ise Talebi halinde borçluya teslimine,
3-Tahsil harcının yatırılması halinde Vazgeçme nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,