24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HARİCEN TAHSİL KARARI %4,55 492 Sayılı Harçlar Kanunun 23. maddesi

T.C.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO :

KONU :Haciz olan takipte haricen tahsil

Alacaklı Vekilinin dilekçeleri dosyamıza geldi, okundu.
Talep ve dosya incelendi.
Alacaklı vekilinin dilekçelerinden alacağın tamamını borçludan haricen tahsil edildiği ve borçlu hakkında yapmış oldukları icra takibine konu alacaktan vazgeçerek Dosya işlemden kaldırılmasını talep ettiği anlaşıldı.
Dosyada mevcut hacizler olduğu olduğu anlaşılmakla 492 Sayılı Harçlar Kanunun 23. maddesi gereği vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınacağından vazgeçilen tutara %4,55 oranın uygulanması ve 492 Harçlar Kanunun 29. maddesi gereği peşin alınan harcın mahsubu ile kalan harcın yatırılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak;
KARAR :
1- Vazgeçilen takip çıkışı tutarına %(4,55) oranın uygulanması ile hesaplanan Vazgeçme(Tahsil) harcından, vazgeçilen miktar üzerinden Peşin alınan harcın mahsubu ile Bakiye . Vazgeçme(Tahsil) harcının vazgeçen taraftan alınmasına,
2- Tahsil harcının yatırılması halinde Takibe konu Senet/çek mevcut ise Talebi halinde borçluya teslimine,
3- Tahsil harcının yatırılması halinde Dosyada mevcut hacizler varsa kaldırılmasına, masraflar verildiğinde ilgili yerlere talimat/müzekkereler yazılmasına,
4- Tahsil harcının yatırılması halinde Vazgeçme nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,
5- İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.

İcra Müdürü/Yardımcısı

İcraguncesi.com arama kodu K00008