18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA KEFİLLİĞİ TUTANAĞI

T.C.
………………………
İCRA MÜDÜRÜ
2020/………….
KEFALETİ TUTANAĞI
ALACAKLI :
VEKİLİ :
BORÇLU :
VEKİLİ :
3.ŞAHIS :
3.ŞAHIS EŞİ :
KEFALET TARİHİ :
3.Şahıs geldi. Söz aldı.
-Ben borçlunun borcuna kefil olmak istiyorum, dedi.
TAKİP ÇIKIŞI : .-TL
TAHSİL HARCI : .-TL
İŞLEMİŞ FAİZ : .-TL
VEKALET ÜCRETİ : .-TL
MASRAF : .-TL
GENEL TOPLAM : .-TL
3.Şahıs tekrar söz aldı.
– Ben yukarıda belirtilen borç ayrıntısını ve ödeme planını okudum, anladım, borcu kabul ediyorum,borcun toplamına icra kefili oluyorum, dedi.
3.Şahsa İcra Kefilliğinin Hukuki sorumluluğu anlatıldı.anladım bilyorum dedi
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 584/1. maddesi gereği icra kefilliğine muvafakati olup olmadığına ilişkin İcra kefili olmak isteyenin eşine soruldu.İcra kefili olmak isteyenin eşi söz aldı.İcra Kefilliğinin Hukuki sorumluluğunu biliyorum, eşimin icra kefili olmasına muvafakat ediyorum, dedi.
İş bu İcra kefalet tutanağı hep birlikte okunarak, imza altına alındı işleme son verildi
3. ŞAHIS 3.ŞAHIS EŞİ
İCRA MÜDÜRÜ
*6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 583/1. maddesi gereği müsteselsil kefil olunması durumunda müteselsil icra kefili olduğunu ilişkin ifade veya  bu anlama gelen ifadeyi kendi el yazısı ile yazması gerekir