20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK 193 MAD GEREĞİ TAKİBİ DURDURMA (MAL VAR)

İLGİi : İflas sayılı dosyanıza.

İlgide kayıtlı yazınıza istinaden İİK’nun 193.Maddesi gereğince durdurulmuş olup fiili haciz yapılarak paraya çevrilmemiş menkul mallara ilişkin tunaklar yazımız ekinde gönderilmiştir.

Gereği bilgilerinize rica olunur.