20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.’NUN 40. MADDESİ MAHKEMEYE MÜZEKKERE

KONU : İİK.’nun 40. Maddesi hakkında.

İlgi : Esas sayılı dosyanıza.

Borçlu tarafın takibe konu ilamın bozulduğundan bahisle İİK.’nun 40. Maddesi gereği teminatın iade edilip edilmeyeceğine ilişkin talebi yazımız ekinde sunulmuştur.

Gereği takdirlerinize arz olunur.