18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.’NUN 121. MADDESİ GEREĞİ MAHKEMEYE SORGU

ÖLÜ MURİS :

Yukarıda ismi yazılı borçlunun borcu sebebi ile borçlunun murisinden intikal eden ekte kaydı gönderilen taşınmazların tapu kayıtlarındaki borçlu hissesine haciz konulmuş olup, alacaklı/vekili tarafından taşınmazın satılması talep edildiğinden,

İİK.nın 121.maddesine göre taşınmazın satışının nasıl yapılacağına karar verilmek üzere Müdürlüğümüz icra takip dosyası yazımız ekinde sunulmuştur.

Karar verildikten sonra dosyanın Müdürlüğümüze iadesi arz olunur.