21 Şubat 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.nın 121.maddesine göre taşınmazın satışının nasıl yapılacağına ilişkin mahkemeye müzekkere

ÖLÜ MURİS :
BORÇ MİKTARI :
Yukarıda ismi yazılı borçlunun borcu sebebi ile borçlunun murisi * dan intikal eden aşağıda yazılı taşınmazların tapu kayıtlarındaki borçlu hissesine haciz konulmuş olup, alacaklı vekili tarafından taşınmazın satılması talep edildiğinden,
İİK.nın 121.maddesine göre taşınmazın satışının nasıl yapılacağına karar verilmek üzere Müdürlüğümüz icra takip dosyası yazımız ekinde sunulmuştur.
Karar verildikten sonra dosyanın Müdürlüğümüze iadesi arz olunur.