13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.’NUN 100. MADDE BİLDİRİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İİK.’NUN 100. MADDE BİLDİRİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
İİK.’NUN 100. MADDE BİLDİRİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1-MENKUL VE ARAÇ HACZİLERİNDE HACİZ TARİHİ İTİBARİ İLE 1 YIL GEÇMEMİŞ İSE
2-GAYRİMENKUL HACİZLERİNDE HACİZ TARİHİ İTİBARİ İLE 1 YIL GEÇMEMİŞ İSE
3-BANKA MEVDUTA HACİZLERİNDE 1 YIL GEÇMEMİŞ İSE
4-GAYRİMENKUL,MENKUL VE ARAÇ HACİZLERİNDE YUKARIDA BELİRTİLEN ZAMAN ARALIĞINDA SATIŞ TALEP EDİLİP SATIŞ AVANSI YATIRILMIŞ İSE
5-BANKA MEVDUAT HACİZNDE YAZILAN MÜZEKKEREDE VEYA YUKARIDA BELİRTİLEN     ZAMAN ARALIĞINDA HACZEDİLEN PARANIN DOSYAYA AKTARILMASI TALEP EDİLMİŞ İSE
6-İLGİLİ MAHÇUZ MALLAR İLE İLGİLİ İSTİHKAK DAVASI VAR İSE DAVA SÜRESİNCE     SÜRE İŞLEMEYECEKTİR,
7-ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE İ ŞUYU) DAVASI İÇİN YETKİ ALINMIŞ İSE     DAVA SÜRESİNCE SÜRE İŞLEMEYECEKTİR,
8-İHTİYATİ HACİZ KONULMUŞ İSE SÜRE İHTİYATİ HACZİN KESİNLEŞTİĞİ TARİHTEN     İTİBAREN 1 YILLLIK GEÇMEMİŞ İSE,
9-ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE İ ŞUYU) DAVASI KARARA ÇIKMIŞ İSE KARAR     TARİHİ İTİBARİ İLE 1 YIL İÇİNDE SATIŞ İSTEMİŞ İSE,
HACİZLER DÜŞMEZ.
ALACAĞIN ESASI SIRA CETVELİNDEKİ ÖNEMİ BAKIMINDAN
Birinci sıra:
A) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları,
B) İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış Bulunan tesislere veya derneklere olan borçları,
C) İflâsın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları.
İkinci sıra:
Velâyet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin Bu ilişki nedeniyle doğmuş olan tüm alacakları;
Ancak bu alacaklar, iflâs, vesayet veya velâyetin devam ettiği müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul Olunur. Bir davanın veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz.
Üçüncü sıra:
Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar.
Dördüncü sıra:
İmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar.

Takibin mahiyeti kısmına yukarıda anılan alacaklar var ise belirtilmesi