24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.’nun 361. maddesi GEREĞİ MUHTIRA

(ALACAKLIYA)MUHTIRADIR

BORÇ MİKTARI :
KONU : İİK.’nun 361. maddesi hakkında

Borçlu Mahkemesi’nin Esas sayılı kararları gereği borçlu olmadığının tespit edildiği gerekçesi ile ödediği tutarlarının iadesi için tarafınnıza muhtıra gönderilmesini talep etmiş olup;
İİK.’nun 361. Maddesi gereği tarafınıza ödenen .-TL’nin iadesine karar verilmiştir.
Karar gereğince iş bu muhtıranın tebliğinden itibaren 7 gün içinde iadesi istenen tutarın aşağıda belirtilen hesap numarasına dosya numarası belirtilmek kaydı ile iadesi, iade etmediğniz takdirde talepte bulunan borçlunun cebri icra yolu ile alacağını tahsil cihetine gideceği ve iş bu muhtıraya itirazınız varsa İİK.’nun 16. Maddesi gereği tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde  İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne şikayet edebileceğinizin ihtarı ile tebliğ olunur.

imza
İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı :
Iban No :