20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.’NUN 89/2. HACİZ İHBARNAMESİ TEBLİĞ TALEBİ

3. Şahıs/lar ………. İİK.’nun 89/1. haciz ihbarnamesi tebliğ edilmiştir.

Dosya içerisinde ve uyap kayıtlarında İİK.’nun 89/1. haciz ihbarnamesine cevap veridiğine ilişkin bilgi ve belgeye raslanmamıştır.

İİK.’nun 89/2. haciz ihbarnamesinin hazırlanarak belirtilen 3. şahıs/lara tebliğe çıkarılmasını,

Arz ve talep ederim.