20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

MAAŞ HACİZ TEKİT TALEBİ

T.C.
…………….
. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

KONU :MAAŞ HACİZİ TEKİT

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda belirtilen esas numarası ile borçlu hakkında icra takibi başlatılmış takip kesinleşmiştir.
Borçlunun maaşına haciz konulması için 3. Şahısa ………………. Maaş haciz müzekkeresi gönderilmiştir.
Maaş haciz müzekkeresi ………./………./……… Tarihinde tebliğ edilmiştir.
Ancak süresinde cevap verilmemiştir.

H. NEDENLER : İİK.’nun 355. maddesi,
TALEP : Maaş haczine cevap vermeyen 3. Şahsa maaş haczi tekit müzekerersi gönderilmesi arz ve talep olunur.

                                              ALACAKLI/VEKİLİ