4 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

MÜTEAKİP MUAMELELERE ANCAK HARÇ ÖDENDİKTEN SONRA DEVAM EDİLEBİLECEĞİ

                T.C.

              …………..

İCARA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO       :

KONU                : Müteakip muamelelere ancak harç ödendikten sonra devam edileceği

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.

Dilekçe ve dosya incelendi ;

Alacaklı tarafın takibe konu alacaklarını haricen tahsil ettiklerini beyan ederek dosyanın işlemden ve hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği, halihazırda haricen tahsil harcının yatırılmadığı anlaşıldı.

492 Sayılı harçlar kanunun 27. Maddesinin 2. Ve 3. Maddesi ” Mahiyetleri icabı işin sonunda hesap edilip alınması gerekenler, harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.

Harç peşin veya süresinde ödenmemiş ise, müteakip muamelelere ancak harç ödendikten sonra devam olunur.” şeklinde düzenlenmekle;

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

KARAR                            :

1- İş bu karar tarihinden itibaren .-TL harcın 15 gün içinde ödenmemesi halinde harç tahsil müzekkeresi yazılmasına,

2- Müteakip muamelelere ancak harç ödendikten sonra talep halinde yerine getirilmesine,

İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.

İcra Müdürü/Yardımcısı

İcraguncesi.com arama kodu K000015