4 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Nemalandırma Müzekkeresi

VAKIFBANK  …….   ADLİYE SARAYI

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Müdürlüğümüzün yukarıda esas numarası yazılı takip dosyasından satış bedelinin istihkak davası nedeni ile  40.000,00.TL tutarın Müdürlüğümüzün kasa hesabından hesabından alınarak; müdürlüğümüzün yukarıda esas numarası yazılı takip dosyasına ait olmak üzere birer aylık vadeli bir hesap açılıp, 1 aylık mevduata uygulanacak “Tabela” faizi cari faiz oranlarından en yüksek olanından az olmamak üzere ihale bedelinin nemalandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda belirtilen ihale bedelinin Müdürlüğümüz hesabından alınarak açılacak vadeli hesaba aktarılması, açılacak vadeli hesaba ait banka dekontu ile hesap cüzdanının müdürlüğümüze gönderilmesi, 1 aylık mevduata uygulanacak “Tabela” faizi cari faiz oranlarından en yüksek olanından az olmamak üzere  biriken faiz miktarı ile birlikte birer aylık vadeler şeklinde her ay nemalandırmaya devam edilmesi ve gereği rica olunur.

                                                                                                                                                                                                               İcra Müdürü