20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ÖDEME/İCRA EMRİ TEBLİĞE ÇIKARMA KARARI

Alacaklı vekilinin takip talebi ve ekleri dosyamıza gelmekle okundu.
Takip talebi ve dosya incelendi ;
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
İİK.’nun 59. Maddesi gereği masrafları ödenmiş olup düzenlenen ödeme/icra emri ve eklerinin borçluya tebliğe çıkarılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.