20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

PEŞİN HARÇ İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA MAHSUP EDİLDİ İSE DOSYA HESABINDA DİKKATE ALINMAMASI GEREKİR

PEŞİN HARÇ İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA MAHSUP EDİLDİ İSE DOSYA HESABINDA DİKKATE ALINMAMASI GEREKİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 66. Maddesi gereği duran takibe karşı 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Madde 67. Maddesi kapsamında genel mahkemelerde itirazın iptali davası yoluna başvurabilir.  

492 Sayılı Harçlar Kanunun 29/3. Maddesi “ İlama dayanmayan takiplerde alacaklı mahkemeye müracaata mecbur kalırsa, peşin alınan harç kendisine iade olunur. Veya alacaklının isteği üzerine mahkeme harçlarına mahsup edilir.”  Şeklinde düzenlenmiştir.

Alacaklı taraf icra takip dosyasına dosyaya yatırılan peşin harcın itirazın iptali davasında mahsup etmek üzere icra müdürlüğünden derkenar almaktadır.

Bu durumda icra müdürlüğünce icra takip dosyasının infazında 492 Sayılı Harçlar Kanunun 29/2. Maddesi “Peşin harçlar takip sonunda alınacak asıl harca mahsup olunur”  hükmü uygulanmamalıdır.

 Bu husus UYAP icra müdürlüğü uygulamasında dikkate alınmış olup “Harç Kasa” menüsünün altında hukuk tevziyi seçilip kaydedilmesi halinde peşin harcın mahsubu engellenmektedir.