13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Sadece Maaş Haciz Olan Dosyalarda Haricen Tahsil/Vazgeçmede Tahsil Harcı Oranı

Haczin sadece maaş üzerine uygulanması halinde 492 sayılı Harçlar Kanunun (I) Sayılı Tarifesinin (B-I-3-d) bendi vazgeçilen miktara %2,27 oranının uygulanması sureti ile harç alınması gerekir.[1] [2]

Haczin maaş, ücret, gündelik ve sair gelirlere uygulanması halinde;

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı maaş geliri ile birlikte döner sermaye, ikramiye, kıdem ve ihbar tazminatı gibi gelirlerin de ücret kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden  492 sayılı Harçlar Kanunun (I) Sayılı Tarifesinin (B-I-3-d) bendi vazgeçilen miktara %2,27 oranının uygulanması sureti ile harç alınması gerektiği görüşündedir.[3]

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı maaş geliri ile birlikte döner sermaye, ikramiye, kıdem ve ihbar tazminatı gibi gelirlerin istikrar kazanmış uygulama örnekleri ve Yargıtay kararları nazara alındığında farklı kanun hükümlerine tabi emekli ikramiyesi ile aynı nitelikte bulunan ihbar, kıdem tazminatı gibi sair toplu ödemelerin 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (I) sayılı Tarifenin, “B) İcra ve İflas Harçları”  bölümünün (1-3-d) bendinde belirtilen “Maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirleri” kapsamında bulunmadığı gerekçesi ile 492 sayılı Harçlar Kanunun (I) Sayılı Tarifesinin (B-I-3-b) bendi vazgeçilen miktara %4,55 oranının uygulanması sureti ile harç alınması gerektiği görüşündedir.[4]

Maaş haciz talebi yerine getirildi fakat uygulanamadı hacizden söz edilemeyeceğinden  , 492 sayılı Harçlar Kanunun (I) sayılı Tarifenin (B-1-3-a) bendi gereğince vazgeçilen miktara %4,55 oranının uygulanması sureti ile harç alınmalıdır.[5][6]


[1] Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 202061793-045-E.28/598 Sayılı Ve 21/02/2017 Tarihli Görüş Yazıları

[2] Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 59491349-140.01.02[72]-E.E.622 sayılı ve 17/01/2021 tarihli yazıları

[3] Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 59491349-140.01.02[72]-E.E.622 sayılı ve 17/01/2021 tarihli yazıları

[4] Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 202061793-045-E.28/598 Sayılı Ve 21/02/2017 Tarihli Görüş Yazıları

[5] Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 202061793-045-E.28/598 Sayılı Ve 21/02/2017 Tarihli Görüş Yazıları

[6] Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 59491349-140.01.02[72]-E.E.622 sayılı ve 17/01/2021 tarihli yazıları