13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SIRA CETVELİ YAPILMAk ÜZERE GÖNDERME KARAR ZAPTI

SIRA CETVELİ YAPILMAk ÜZERE GÖNDERME KARAR ZAPTI

DOSYA İNCELENDİ:

Yukarıda belirtilen dosyaNo Esas nolu dosyamızdan plakalı aracın tarihinde yapılan ihale neticesinde .-TL Bedeli Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2005 / 13280 Esas,2005 / 17571 Karar nolu ve 20/09/2005 tarihli kararları gereği sıra cetvelini düzenleme yetkisi ilk haczi koyan icra dairesine olduğu belirtildiğinden İİK 140 ve 206. maddelerine göre sıra cetvelinin Müdürlüğünün esas sayılı dosyasından yapılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak;

KARAR:

1- Bakiye satış bedelinin devam eden ve ilk haczi koyan İcra Müdürlüğü’ne havalesine,

Karar verildi