24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA DAİRERİNDE SÜRELERİN BAŞLAMASI VE BİTMESİ HAKKINDA(İİK.’NUN 19.MADDESİ)

İCRA DAİRERİNDE SÜRELERİN BAŞLAMASI VE BİTMESİ HAKKINDA(İİK.’NUN 19.MADDESİ)

GÜN OLARAK;İlk gün hesaba katılmaz.
AY VE SENE OLARAK;
-Ayın veya senenin kaçıncı günü işlemeye başlamış ise biteceği ay veya senenin aynı gününde ve müddetin biteceği ayın sonunda böyle bir gün yoksa ayın son gününde biter.
SON GÜN RESMİ TATİLE RASTLARSA ;
-Bir müddetin sonuncu günü resmi bir tatil gününe rastlarsa, müddet tatili takibeden günde biter.
SON GÜNDE DEĞERLENDİRME;
-Son günün tatil saatinde bitmiş sayılır.