24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Borçlu, alacaklının muvafakati ve icra memurunun müsaadesi alınmaksızın mahcuz taşınır mallarda tasarruf edemez

Borçlu, alacaklının muvafakati, ve icra memurunun müsaadesi alınmaksızın, mahcuz taşınır mallarda tasarruf edemez,

Madde 86 – (Değişik madde: 18/02/1965 – 538/48 md.)Borçlu, alacaklının muvafakati ve icra memurunun müsaadesi alınmaksızın mahcuz taşınır mallarda tasarruf edemez. Haczi koyan memur hilafına hareketin cezai mesuliyeti müstelzim olduğunu borçluya ihtar eder.