24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAKİP İTİRAZ İLE DURMUŞ İSE YENİLEME TALEBİNİN REDDİ HAKKINDA KARAR

KONU : TAKİBİN KESİNLEŞMEDİĞİNDEN YENİLEME TALEBİNİN REDDİ HAKKINDA

Alacakıl tarafın İİK.’nun 78. Maddesi gereği yenileme talebinde bulunduğu anlaşıldı.
Dosya incelendi;
İtiraz nedeni ile borçlu yönünden takbin durdurulduğu İİK.nun 66. maddesi gereğince, Alacaklı tarafça itirazın kaldırıldığına dair karar ibraz edilinceye kadar itiraz eden borçlu yönünden İCRA TAKİBİNİN DURDURULMASINA karar verildiği görüldü.
Aşağdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
KARAR :
1-Talebin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkememesine şikayete edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.