20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK 54/A BORÇLU ASKERDE KARAR ZAPTI

Dosya incelendi ;
Borçlunun askerde olduğu anlaşıldı.
İİK. 54/a maddesi uyarınca mümessil tayini için borçluya muhtıra tebliği zorunlu olduğundan İİK. 54/a maddesi uyarınca borçluya mümessil tayin etmesi için muhtıra çıkarılması gerektiğinden,,

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
İİK. 54/a maddesi uyarınca mümessil tayini için borçluya muhtıra ve ödeme emrinin tebliğine,
İİK. 54/a maddesi uyarınca borçluya mümessil tayin etmesmemesi halinde icra takibinin devamına,

Takibin iik. 54/a maddesi uyarınca gecici olarak durdurulmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.