24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Taşınmaz Satışı Sonrası Tahliye Kararı

İhale alıcısının tahliye dilekçeleri dosyamıza gelmekle okundu.
Talep ve dosya incelendi;
Hali hazırda ihale dilen taşınmazı işgal edenler tespit edilmediği anlaşılmakla öncelikle işgal edenlerin tespiti ile tahliye için süre verilmesi ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası’nın 135. Maddesi gereği tahliye emri gönderilmesi gerektiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :

  1. Öncelikle taşınmazın işgal edilip edilmediğinin tespiti ile işgal eden var ise süre verilmesi ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası’nın 135. Maddesi gereği muhtıra gönderilmesi-ne işgal eden yok ise ihale alıcısına teslimine,
  2. 1.Sıradaki kararın neticesine göre alacaklı tarafın tahliye taleplerinin değerlendirilmesine, resen takip edilme-mesine,
    2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası’nın 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hâkimliğine şikâyet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.
    İcra Müdürü