18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

YETKİ BELGESİ (İİK 94)

ALACAKLI            :

VEKİLİ   :

BORÇLU               :

VEKİLİ   :

TESCİLİ İSTENEN HAK     :

Aleyhine yapılan icra takibinde, borçlunun üzerlerine haciz şerhi konulan haklarının borçlu adına, intikali ve tescilinin sağlanması amacı ile her türlü resmi kurum iş ve işlem yapmak ve mahkemede dava açmak üzere alacaklı veya vekiline İ.İ.K 94. maddesi gereğince iş bu yetki belgesi verilmiştir.