13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 21/1. veya 21/2. fıkrasının hangisi talep edildiği ayrıca belirtilmesine ilişkin karar

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin “Alacaklı vekili olduğum işbu dosyadan borçlu Şevki Öztürk adına mernis adresine çıkartılan tebligatın icraguncesi bila dönmüş olup tebligatın “Işıklar Mh Pendik Sk Tevhid Apartmanı No:48/4 Selçuklu / KONYA” adresine madde 21 i e göre tebliği 06/04/2022 tarihinde talep edilmiş olsa da, icra müdürlüğünüzce işbu adrese tebligat tekrar normal icraguncesişekilde çıkartılmış ve doğal olarak yine bila tebliğ olmuştur. Gerek bizleri gerekse müvekkili daha fazla masrafa sokmamak adına borçlunun mernis adresi olan ve daha önce 2 kez aynı adrese bila tebliğ olan tebligatın MADDE 21 E GÖRE TEBLİĞİNİ bilvekale talep ederim. ” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
7201 Sayılı Tebliget Kanunun 21/1. Ve 21/2. Fıkrası arasında tebligat usul ve esasları bakımından farklılıklar bulunduğundan,
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 26. Maddesi gereği müdürlüğümüz taleple bağlı olduğundan alacaklı taraf 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 21/1. Ve 21/2. Fıkrasının hangisinin uygulanacağını icraguncesiaçık ve net olarak bildirmesi gerektiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
Alacaklı tarafın 7201 Sayılı Tebliget Kanunun 21/1. Ve 21/2. Fıkrasının hangisi yönünden talepte bulunduğunu belirtmesi halinde talebin değerlendirilmesine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi. (hediye)