18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Satış İlanı Tebliğ Edilecek İlgililerin Sınırı

12. Hukuk Dairesi 2021/6025 E. , 2021/6869 K.

“…Öte yandan, satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer ise satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz koyduran ilgili sıfatı kazanır ancak, satış ilanı tebliği gerekmez. Dolayısıyla haciz alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması, ihalenin feshini gerektirmez…”