23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

(ALACAĞA MAHSUBEN) İHALE ALICISINA TARAFA MUHTIRADIR

ALACAKLI TARAFA MUHTIRADIR

ALACAKLI :
VEKİLİ :

BORÇLU :
VEKİLİ :

İHALE ALICISI :
İHALE TARİHİ :
İHALE BEDELİ :
SATILAN MAL :
SATIŞ BEDELİ :

Yukarıda yazılı takip dosyasından yapılan ihale neticesinde adınıza alacağa mahsuben ihale edilmiş bulunan menkul/gayrimenkul mallarla ilgili ihalenin feshi davası açılmadığı bildirilmekle ihale kesinleşmiştir.
İhale bedeli üzerinden yatırılması gerekli,
.-TL. KDV
.-TL. ihale damga resmi ,
.-TL Cezaevi yapı pul harcı,
.-TL Tahsil Harcı,
.-Tellaliye harcı,
Bedelinin işbu muhtıranın tebliği tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde ödemek üzere müdürlüğümüz dosyasına müracaat etmeniz, bu süre içinde müracaat edilmediği ve ödenmesi gerekli harç ve resimler ödenmediği taktirde ihalenin Feshine karar verileceği ve daha sonra ihale yapılması halinde iki ihale arasındaki fark ve zararlardan sorumlu tutulacağınız hususu ihtaren tebliğ olunur.