23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ARAÇ SATIŞ TALEBİ FİİLİ HACİZ YAPILMADAN

Talep ve dosya incelendi.
Alacaklı vekilinin talepte belirttiği aracın satışını talep ettiği anlaşıldı.Satışı talep edilen aracın fiili haczinin yapılmadığı anlaşılmakla aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :
1-Satış talebinin İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği süresinde istendiği ancak satış avansının ve yakalama avansının yatırılmadığı anlaşılmakla her araç için ……,00.-TL satış avansı  yatırılması halinde satış talebinin kabulüne, ancak satış hazırlıklarının başlanması ve satış günü ve yeri tayinin bu aşamada reddine,
2-Satış talebine konu araçların fiili haczinin yapılmasına müteakip 103 davet kağıdının  tebliğine,
3-Fiili haczin ve kıymet takdirlerinin kesinleşmesine müteakip ve eksikliklerin tamamlanması ,satışa engel bir hal olmaması ve eksik avans olması halinde tamamlanmasına mütekip son güncel  kaydının istenerek atışa engel bir hal olmaması halinde satış günü ve yerinin tayinine,
4-2.,3.4. Sırada yer alan kararların gereğinin alacaklı tarafça takibi ve talebi halinde değerlendirilmesine,
İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masraflarının ödenmesi  halinde talebin kabulüne İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın  İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.