20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Bilinen adrese gönderilmediğinden TK 21/2. red kararı

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Borçluya Tebligat Kanunun 21/2. Maddesi gereği tebligat gönderilmesini talep ettiği anlaşıldı.
Borçlunun daha önce bilinen adresine tebligat gönderilmediği anlaşılmakla,
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin “Bilinen adrese tebligat başlıklı” 16/2. maddesi,
7201 Sayılı Tebligat Kanununun Bilinen adrese tebligat başlıklı 10. Maddesi,
Tebligatın bilinen en son adrese yapılacağı, adresin bilinmemesi veya tebliğe yaramaması halinde Tebligat Kanunun 21/2. Maddesi gereği tebligat gönderilebileceği hüküm altına alındığından,
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2018/12-829 Esas sayılı kararları ve bir çok yargıtay kararında da aynı yönde karar verildiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Talebin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.