20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.’nun 100. Madde bilgilerinin gönderilmesi

KONU : İİK.’nun 100. Madde bilgilerinin gönderilmesi,
Müdürlüğümüzün İş bu dosyasına İİK.’nun 100. Madde bilgilerini isteme yazısı geldi.
Dosya incelendi ;
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-İlgili İcra Müdürlüğüne gelen İİK.’nun 100. Madde bilgileri isteme yazısına uygun olarak bilgi verilmesine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.