4 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

CEZAEVİ YAPI PULU HARCI İADE İSTEME MÜZEKKERESİ

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU (İŞYURTLARI DAİRE BAŞKANLIĞI)’NE

KONU : Cezaevi harcı iadesi hakkında.

……… Esas Sayılı dosyamızdan ……………………..sehven anlaşıldı. ……-TL Cezaevi harcının iadesine karar verilmiştir.

Yapılan bu ödeme sırasında yazımız ekinde yer alan belgelerde belirtildiği üzere …..tarihinde …..-TL cezaevi harcı tahsil edilmiş 2548 sayılı kanun gereğince tahsil edilen bu para Kurumunuz Hesabına ekte yer alan belgelerde belirtildiği üzere dairenize ait TR750001500158007290492790 sayılı hesabınıza gönderilmiştir.

Ödenen bu harcın aşağıda belirtilen dairemize ait hesaba 2014/6186 Esas sayılı dosya numarası belirtilmek suretiyle iadesi arz olunur.

imza

EKLER-

Karar Tensip Tutanağı fotokopisi.

Cezaevi yapı pulu harcı alındı makbuzu.

Cezaevi yapı pulu yevmye defteri fotokopisi.

Günlük toplam harcın gönderildiğine ilişkin dekont sureti